Beväxning och havstulpaner i Östersjön och Västkusten | Scrubbis

Beväxning och havstulpaner i Östersjön och Västkusten

Vanligaste beväxning på båtskrov som finns i Sverige är sjögräs, mossa, alger, havstulpaner som sedan blir snäckor. Sjögräs, mossa och alger sitter oftast väldigt löst på båtskrovet medan båten är kvar i vattnet. Det är väldigt lätt att få bort det genom att borsta eller skrapa bort det. Med Scrubbis-borsten är det väldigt lätt att komma åt och få bort den typen av beväxning från skrovet. Beväxningen flyter ut vinkelrätt från skrovet och på så vis lätta att skrapa bort med Scrubbis. Men så fort båten lyfts ovanför vattenytan lägger sig beväxningen som ett slem på skrovet och luften börjar torka och härda sjögräset och algerna. Det blir mycket svårare att få bort det då. Trots att man bottenmålar med bottenfärger så kan det finnas påväxt på skrovet. Då är det väldigt bra att använda Scrubbis för att få bort beväxningen från båtbotten. Fritidsbåtar går ca 10-30% långsammare i slutet av båtsäsongen jämfört med i början av säsongen. Även bränsleförbrukningen ökar i motsvarande skala. Detta är på grund av beväxningen och/eller slemskiktet på båtskrovet.

Havstulpaner och snäckor

27239-7881897-shopw-8fabb5Havstulpaner är små kräftdjur som får ett hårt skal av kalk när de växer och fäster på en lämplig yta, exempelvis ett båtskrov. Havstulpaner finns i både Östersjön och i Västkusten. I östersjön förökar sig havstulpaner oftast en gång per år, medan i Västkusten förökar sig havstulpanerna flera gånger per år. Havstulpaner förekommer i saltvatten och bräckt vatten men inte i sötvatten. När havstulpanerna har fått växa till sig blir det en snäcka med ett hårt skal. Det är då man får problem med snäckor på båtskrovet. Om havstulpanen tas bort i ett tidigt skede, när den precis har fäst, är skalet tunt och lätt att få bort. Innan havstulpanerna har härdat fast och blivit snäckor. Väntar man för länge eller om man tar upp ten och havstulpanerna kommer i kontakt med luften så blir det mycket svårare att ta bort havstulpanerna.   Det är väldigt lämpligt att använda Scrubbis för att komma åt båtskrovet och få bort havstulpanerna medan båten ligger kvar i vattnet.

Havstulpanvarning via SMS

27239-7881897-shopw-08480ePå www.havstulpan.se kan man anmäla sig och få SMS om när havstulpaner växer i just ditt område. Då har man på sig 2-4 veckor att skrubba rent sitt båtskrov med Scrubbis-borsten, innan havstulpaner härdar fast och blir till snäckor. Det är viktigt att man tar bort havstulpaner i tid och när båten ligger kvar i vattnet.

Undvika och ta bort havstulpaner

Det finns flera alternativ till hur man undviker och hur man tar bort havstulpaner och annan beväxning från båtskrovet. Bland alternativen kan vi nämna borsttvättar, dukar, liftar, högtryckspruta mm. Men det absolut bästa, effektivaste och billigaste alternativ i vår värld är Scrubbis! Med SCRUBBIS tar du enkelt bort havstulpaner, alger och annan beväxning från båtskrovet. Du rengör skrovet själv medan båten fortfarande ligger kvar i vattnet. SCRUBBIS är ett rengöringsverktyg, en typ av skrovborste, som är framtagen för att vara skonsam mot båtskrovet men samtidigt ett effektivt verktyg för att avlägsna beläggningar från skrovet. Rengöringshuvudet har en inbyggd flytkraft på 2 kg som trycker upp mot skrovet .

Comments are closed.