BOTTENMÅLA BÅTEN MED BOTTENFÄRG | Scrubbis

BOTTENMÅLA BÅTEN MED BOTTENFÄRG

Huvudsakliga anledningen till att man använder bottenfärg på sitt båtskrov är för att undvika att sjöväxter fäster och växer på skrovet. Beväxning på skrovet skapar friktion i vattnet, vilket gör att båten går långsammare och ökar bränsleförbrukningen. De olika beväxningarna som båtbottenfärg motverkar är olika sorters alger, sjögräs, havstulpaner och snäckor, mm. För att detta ska fungera måste bottenfärgen innehålla ”giftiga” ämnen för miljön. De olika skadliga ämnena för miljön genom tiderna har varit TBT, koppar samt andra tungmetaller.

Det finns olika rekommendationer på bottenfärg för östersjön och västkusten. Oftast innehåller de olika mängder av tungmetaller.

I skrivande stund finns det INGA giftfria bottenfärger som fungerar 100% mot bottenbeväxning i Sverige.

Slemskikt trots bottenfärg

Trots att man målar båtbotten med bottenfärg och inte har någon beväxning på skrovet så växer det ett tunt skikt av slem på skrovet. Slemskiktet skapar småvirvlar i strömningen som i sin tur ökar 27239-7888643-shopw-ce42d1friktionen mellan båten och vattnet. Även detta är farthämmande och ökar bränsleförbrukningen. Slemskikt går endast att få bort på mekanisk väg och inga kemikalier eller bottenfärg kan förhindra slemskiktet. Slemskiktet sitter väldigt löst när båten ligger i vattnet och därför väldigt lätt att avlägsna med handen eller en borste. Men så fort båten lyfts ovanför vattenytan och slemmet kommer i kontakt med luften så börjar en härdningsprocess, vilket gör att det blir mycket svårare att ta bort.

Fritidsbåtar går ca 10-30% långsammare i slutet av båtsäsongen jämfört med i början av säsongen. Även bränsleförbrukningen ökar i motsvarande skala. Detta på grund av beväxningen och/eller slemskiktet på båtskrovet.

Inte bottenmåla med giftig färg!

Du behöver inte måla ditt skrov med någon bottenfärg! Istället för giftiga bottenfärger så kan man använda mekanisk avlägsning av beväxning. Detta gäller alla typer av fritidsbåtar, segelbåtar eller motorbåtar. Oavsett vilket material du har på ditt skrov, plast, metall, aluminium eller trä. Det man behöver göra med vissa båttyper är att måla med en ”vanlig” hårdfärg som inte innehåller ”gifter” eller tungmetaller. Detta för att täppa till porerna i skrovet så att det inte suger åt sig vätska och för att det ska se snyggt ut.

Bottenfärg för Scrubbis-användare

27239-7888643-shopw-c0ea21

För att värna om miljön rekommenderar vi att man bottenmålar med en vanlig hård och glatt färg och glatt. Helst fri från biocider eller andra gifter. På så vis täpper man till porerna i skrovet så att det inte suger åt sig vatten samt att ytan på skrovet blir glatt och enkelt att rengöra.
De lämpliga giftfria bottenfärger som finns idag på marknaden och som lämpar sig för mekanisk rengöring, är ofta epoxy eller silicon baserade.
Prata med din färghandlare för bästa rekommendation för just ditt skrov, helst utan någon ”gift” eller tungmetaller.

Alternativ till bottenfärg

Det finns flera alternativ till båtbottenfärg som antingen förhindrar eller avlägsnar beväxningen. Bland alternativ kan vi nämna borsttvättar, dukar, liftar, högtryckspruta mm.

Men det absolut bästa, effektivaste och billigaste alternativ i vår värld är Scrubbis!

Med SCRUBBIS tar du enkelt bort havstulpaner, alger och annan beväxning från båtskrovet. Du rengör skrovet själv medan båten fortfarande ligger kvar i vattnet.

SCRUBBIS är ett rengöringsverktyg som är framtagen för att vara skonsam mot båtskrovet men samtidigt ett effektivt verktyg för att avlägsna beläggningar från skrovet. Rengöringshuvudet har en inbyggd flytkraft på 2 kg som trycker upp mot skrovet.