LOVA bidrag finansiering - Scrubbis | Scrubbis

LOVA bidrag

[row_container dark=”no”]

Finansiering och LOVA bidrag för Scrubbis

[column width=”eight” position=”first”]

Havs- och vattenmyndigheten har formulerat om i förordningen om LOVA bidrag till att även innefatta enklare åtgärder för rengöring av båtbotten. Det innebär att LOVA bidraget gäller numera även för Scrubbis.

[/column]

[column width=”eight” position=”last” ]LOVA bidrag och finansiering[/column]

75 miljoner kr har riksdagen beslutat om att fördela i LOVA bidrag till ideella föreningar och myndigheter för lokala vattenvårdsåtgärder som bidrar till renare miljöer i hav och insjöar. Hittills har det för båtlivets del framförallt handlat om större projekt såsom toatömningsstationer, spolplattor och borsttvättar.
Till 2015 vill man prioritera fler enklare åtgärder för rena båtbottnar som når bredare, är mer kostnadseffektiva och är enklare att genomföra. Scrubbis är just en sådan produkt som kan komma att prioriteras.

Scrubbis till båtklubbar

Nu kan båtklubbar ansöka om LOVA bidrag för produkten Scrubbis. Genom att båtklubbarna införskaffar Scrubbis till medlemmarnas båtar minskar eller uteblir behovet av andra åtgärder såsom spolplatta eller borsttvättar. Med hjälp av LOVA bidrag kan ideella föreningar nu köpa in produkten och få 50% av kostnaden i LOVA-bidrag. Sista ansökningsdagen för LOVA bidraget är 2014-11-30.

Räkneexempel för en båtklubb som har 300 klubbmedlemmar.
•    En spolplatta eller borsttvätt kostar ca 1 miljon => Kostnad/medlem= 3333kr/medlem.
•    En Scrubbis till varje klubbmedlem kostar 895kr/medlem.

Nya LOVA-förordningen 2015

Inför 2015 års bidrag har LOVA-förordningen redigeras vilket betyder att

  • att punkten gällande båtbottentvättar har ”öppnats upp” något för att kunna innefatta andra åtgärder än enbart stationära borsttvättar och spolplattor.

Mer detaljerad information finns på Havs- och vattenmyndigheten. Här finns även ansökningshandlingarna.

Varje båtklubb ansöker om LOVA-bidrag till sin länsstyrelsen. Tex så ansöker stockholmsklubbar till länsstyrelsen i stockholm.

Vi hjälper er att söka LOVA bidrag

Vi på Scrubbis AB har avsatt en person för att hjälpa båtklubbar med information, demo och ansökan LOVA bidraget.

För mer info om LOVA-bidraget och hjälp att skicka ansökan kontakta:

Nicolas kan komma ut till er båtklubb och demonstrera Scrubbis samt informera om LOVA bidraget. Han hjälper er även med ansökningsförfarandet och kontakten med myndigheterna.[/row_container]