Hur fungerar Scrubbis? | Scrubbis

Hur fungerar Scrubbis?

Scrubbis-products-boat-hull-care

Hur fungerar Scrubbis??

Scrubbis är den lönsamma och miljövänliga lösningen på problemet med beväxningen påbåtar. Materialval, utformning och funktion gör Scrubbis unik för ändamålet.

Scrubbis är ett rengöringsverktyg som trycks ner i vattnet under båtskrovet. Den har en flytkraft uppåt på ca 2 kg. Det gör att den är mycket enkel att skjuta in under båten och även ner på kölen och bulben. Beväxningen lossnar direkt!

Den mekaniska kraften är större än den är i de stora båttvättarna och därför effektivare. Den tar även bort havstulpaner innan de blir snäckor. En 30-35 fots segelbåt rengörs på ca enhalvtimme. Man lägger båten långsides exempelvis en flytbrygga. Sedan förflyttar man sig utmed båten samtidigt som man för borsten fram och tillbaka in mot mitten.

Användande

Hur du använder Hull Scraper SET på din båt.

  • Lägg båten längs med en brygga eller liknande.
  • Kör ner Scrubbis under vattnet och skrovet. Flytkraften i Scrubbis rengöringshuvudet gör att den flyter upp och trycker mot skrovet med 2 kg.
  • Dra i handtaget fram och tillbaka och skrap-gummilisterna kommer att ta bort beväxningen på skrovet.
  • Sedan förflyttar man sig utmed båten samtidigt som man för borsten fram och tillbaka in mot mitten.
  • Om du har steg i skrovet så kan du använda Scrubbis enbart i dragläge eller skjutläge beroende på åt vilket håll stegen är.
Animation skrovrengöring SET - Hur man rengör båtbotten

Montering

Montering av de olika Scrubbis-produkterna är väldigt enkel och kräver inga externa verktyg. Se video nedan för hur man monterar och kombinerar de olika Scrubbis-produkterna.

Hull Scraper SET (86102)

Groovy Head (86152)

WaterLine Brush (86103)